Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. RESIDENTIE INTERIEUR betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van en het onderhoud van de informatie. Hoewel RESIDENTIE INTERIEUR bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie naar verloop van tijd en/of op het moment van raadplegen van de website is verouderd, niet meer volledig of niet meer juist is.

Het is mogelijk dat via deze site wordt verwezen naar, of dat via hyperlinks toegang wordt geboden tot, sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. RESIDENTIE INTERIEUR heeft geen zeggenschap over deze websites en/of deze informatiebronnen. RESIDENTIE INTERIEUR staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of de actualiteit van de informatie op deze websites en/of informatiebronnen

RESIDENTIE INTERIEUR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie die door middel van deze website wordt verstrekt of de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van websites waar naar wordt verwezen. RESIDENTIE INTERIEUR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de gepubliceerde talenten in al haar verschijningsvormen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder, teksten en foto’s worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele prive doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van RESIDENTIE INTERIEUR.

 

 

Inforamtie over het gebruik van cookies of over onze privacy verklaring vind u op de desbetreffende pagina’s.